ตัวเลือกการค้นหา

ประเภทรถ

โปรดทราบ

▶▶▶▶▶▶ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทรถ เวลาออกต้นทาง ต้นทาง ปลายทาง หมายเหตุ
รถบัส 04:00 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถบัส 04:30 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถบัส 05:00 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถบัส 05:40 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถบัส 06:20 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถบัส 06:25 ท่าตอน เชียงใหม่
รถบัส 07:00 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 07:00 ฝาง เชียงใหม่
รถตู้ VIP 08:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัส 08:00 ท่าตอน เชียงใหม่
รถบัสแอร์ 08:20 ฝาง เชียงใหม่
รถตู้ VIP 09:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัส 09:25 ท่าตอน เชียงใหม่
รถบัส 09:40 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 10:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัส 11:00 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 11:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัส 11:30 ท่าตอน เชียงใหม่
รถบัส 11:40 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 12:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัส 13:00 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 13:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัสแอร์ 13:00 ท่าตอน เชียงใหม่
รถบัส 13:40 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 14:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัสแอร์ 14:25 ท่าตอน เชียงใหม่
รถบัส 15:00 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 15:00 ฝาง เชียงใหม่
รถตู้ VIP 16:00 ฝาง เชียงใหม่
รถบัส 16:15 ท่าตอน เชียงใหม่
รถบัส 16:20 ฝาง (ตลาดโชคธานี) เชียงใหม่
รถตู้ VIP 17:00 ฝาง เชียงใหม่

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved