ตัวเลือกการค้นหา

ประเภทรถ

โปรดทราบ

▶▶▶▶▶▶ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:30 รถอาจจะออกจริง 10:20 หรือ 10:40
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทรถ เวลาออกต้นทาง ต้นทาง ปลายทาง หมายเหตุ
รถบัส 05:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง เดินรถเฉพาะวันจันทร์
รถบัส 05:30 เชียงใหม่ ท่าตอน
รถบัส 05:30 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถบัส 06:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถบัส 06:30 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถบัส 07:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถตู้ VIP 07:00 เชียงใหม่ (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่) ฝาง
รถบัสแอร์ 07:30 เชียงใหม่ ท่าตอน
รถบัส 08:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถตู้ VIP 08:00 เชียงใหม่ (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่) ฝาง
รถบัส 08:30 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถบัส 09:00 เชียงใหม่ ท่าตอน
รถตู้ VIP 09:00 เชียงใหม่ (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่) ฝาง
รถบัส 09:30 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถบัส 10:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถตู้ VIP 10:00 เชียงใหม่ (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่) ฝาง
รถบัส 11:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถตู้ VIP 11:00 เชียงใหม่ (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่) ฝาง
รถบัส 11:30 เชียงใหม่ ท่าตอน
รถบัส 12:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถตู้ VIP 12:00 เชียงใหม่ (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่) ฝาง
รถบัส 12:30 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถบัส 13:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถบัส 13:30 เชียงใหม่ ท่าตอน
รถบัส 14:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถตู้ VIP 14:00 เชียงใหม่ (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่) ฝาง
รถบัสแอร์ 14:15 เชียงใหม่ ฝาง
รถบัส 14:30 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถบัส 15:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถตู้ VIP 15:00 เชียงใหม่ (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่) ฝาง
รถบัส 15:30 เชียงใหม่ ท่าตอน
รถบัส 16:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถตู้ VIP 16:00 เชียงใหม่ (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่) ฝาง
รถบัส 16:30 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถบัส 17:00 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถตู้ VIP 17:00 เชียงใหม่ (ตรงข้ามสำนักงานใหญ่) ฝาง
รถบัส 17:30 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
รถบัส 19:30 เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved