โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศในยุค 4.0 และเทคนิคการรับมือกับคำตำหนิของลูกค้าเพื่อการแก้ไขปัญหาการบริการ

เมื่อวันที่ 11 และ 25 กรกฎาคม 2561
บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศในยุค 4.0 และเทคนิคการรับมือกับคำตำหนิของลูกค้าเพื่อการแก้ไขปัญหาการบริการ ให้กับพนักงงานของบริษัท เพื่อให้พนักงานเรียนรู้เทคนิคการบริการเพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ โดยนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการบริการให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างการบริการอย่างมืออาชีพ พนักงานปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการส่งมอบบริการที่ประทับใจและภาคภูมิใจ รวมถึงสามารถนำเทคนิคการแก้ปัญหามาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณนริศศา สิงห์โมราช (ครูแอน)วิทยากร เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด
 

ภาพข่าว

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved