ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561

วันที่ 26 และ 27  กันยายน 2561  บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ได้ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศในยุค 4.0 และเทคนิคการรับมือกับคำตำหนิของลูกค้าเพื่อการแก้ไขปัญหาการบริการ

เมื่อวันที่ 11 และ 25 กรกฎาคม 2561บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศในยุค 4.0 และเทคนิคการรับมือกับคำตำหนิของลูกค้าเพื่อการแก้ไขปัญหาการบริการ ให้กับพน…


โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ต้นกล้าพระราชา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ต้นกล้าพระราชา เพื่อเป็นพระราชกุศล เป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักษ์ป่า และสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมถ…


บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved