โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ต้นกล้าพระราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ต้นกล้าพระราชา เพื่อเป็นพระราชกุศล เป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักษ์ป่า และสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมถ…


บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved