บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

รถบัส เชียงใหม่ ↔ ฝาง ↔ ท่าตอน
รถบัสแอร์ เชียงใหม่ ↔ ฝาง ↔ ท่าตอน
รถตู้ VIP เชียงใหม่ ↔ ฝาง

ค้นหาตารางเวลาเดินรถ

ข่าวล่าสุด

รับสมัครพนักงานบัญชี

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง1.วุฒิ ปวช.,ปวส.,ป.ตรี สาขาบัญชี2.มีความซื่อสัตย์ อดทน ท่านใดสนใจ…

รับสมัครพนักงานขับรถตู้

ข่าวรับสมัครงาน

คุณสมบัติ1.มีใจรักงานบริการ2.ซื่อสตย์ อดทน ขยัน3.มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป4.อายุไม่เกิน 55 ปีท่านใดส…

ต้อนรับสมาชิกใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 พ.ย. 61 บริษัทยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ได้ออกรถตู้คันใหม่่ เบอร์ 55,57 เพื่ออ…


คำถามที่ถามบ่อย


ซื้อตั๋วรถตู้ไปแล้ว แต่ต้องการเลื่อนวันเดินทาง โดยยังไม่รู้วันเวลาแน่นอน ต้องทำอย่างไร

- ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาเดินทางได้ โดยแจ้งบริษัทก่อนเวลาเดินทางเดิม 1 ชั่วโมง และท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- กรณีที่ต้องการเลื่อนการเดินทางโดยไม่ระบุวันและเวลา ตั๋วโดยสารนั้นจะมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกตั๋ว และต้องนำตั๋วโดยสารนั้นมาแสดงเมื่อต้องการใช้ตั๋วนั้นด้วย
- ตั๋วโดยสารซื้อแล้วไม่รับคืน หากเลยเวลาเดินทางถือว่าสละสิทธิ์

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved