บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

รถบัส เชียงใหม่ ↔ ฝาง ↔ ท่าตอน
รถบัสแอร์ เชียงใหม่ ↔ ฝาง ↔ ท่าตอน
รถตู้ VIP เชียงใหม่ ↔ ฝาง

ค้นหาตารางเวลาเดินรถ

ข่าวล่าสุด

รับสมัครพนักงานบัญชี

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง1.วุฒิ ปวช.,ปวส.,ป.ตรี สาขาบัญชี2.มีความซื่อสัตย์ อดทน ท่านใดสนใจ…

รับสมัครพนักงานขับรถตู้

ข่าวรับสมัครงาน

คุณสมบัติ1.มีใจรักงานบริการ2.ซื่อสตย์ อดทน ขยัน3.มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป4.อายุไม่เกิน 55 ปีท่านใดส…

ต้อนรับสมาชิกใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 พ.ย. 61 บริษัทยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ได้ออกรถตู้คันใหม่่ เบอร์ 55,57 เพื่ออ…


คำถามที่ถามบ่อย


ฝากส่งของกับรถตู้ คิดราคาอย่างไร

- พัสดุภัณฑ์ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม ราคาสินค้าที่ฝากไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมต้องบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย มีชื่อจริง นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับด้วย และต้องไม่มีกลิ่นฉุน
- ราคาค่าฝากของเริ่มตั้งแต่ 25 บาทขึ้นไป
- การรับพัสดุภัณฑ์ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง ทางสำนักงานจะจ่ายของตามรายชื่อที่ได้ระบุมากับพัสดุภัณฑ์ หากมีผู้มารับของแทน ต้องนำบัตรประชาชน/สำเนาเจ้าของพัสดุภัณฑ์และผู้รับแทนมาแสดงพร้อมกัน เพื่อป้องกันการสูญหาย

บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

yanyonnakornchiangmai.com

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-215604, โทรสาร: 053-218628

© 2561 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด All Rights Reserved