จองตั๋วรถตู้ล่วงหน้าได้กี่วัน

- สามารถจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้าได้ 7 วันก่อนการเดินทาง สำหรับท่านที่จองตั๋วทางโทรศัพท์ ต้องมาชำระเงินก่อนเวลารถออก 1 ชั่วโมง
- สำหรับช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว งดรับจองตั๋วทางโทรศัพท์ แต่สามารถมาจองตั๋วด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน

ตั๋วรถตู้ที่ซื้อไปแล้ว จะสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาเดินทางได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

- ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาเดินทางได้ โดยแจ้งบริษัทก่อนเวลาเดินทางเดิม 1 ชั่วโมง และท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- ตั๋วโดยสารซื้อแล้วไม่รับคืน หากเลยเวลาเดินทางถือว่าสละสิทธิ์

ซื้อตั๋วรถตู้ไปแล้ว แต่ต้องการเลื่อนวันเดินทาง โดยยังไม่รู้วันเวลาแน่นอน ต้องทำอย่างไร

- ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาเดินทางได้ โดยแจ้งบริษัทก่อนเวลาเดินทางเดิม 1 ชั่วโมง และท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- กรณีที่ต้องการเลื่อนการเดินทางโดยไม่ระบุวันและเวลา ตั๋วโดยสารนั้นจะมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกตั๋ว และต้องนำตั๋วโดยสารนั้นมาแสดงเมื่อต้องการใช้ตั๋วนั้นด้วย
- ตั๋วโดยสารซื้อแล้วไม่รับคืน หากเลยเวลาเดินทางถือว่าสละสิทธิ์

รถตู้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทาง

- เดินทางไปฝางโดยรถตู้ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยจะมีการจอดพักรถ ประมาณ 10 นาทีที่ท่ารถเชียงดาว และผู้โดยสารสามารถ ยืดเส้นยืดสายและเข้าห้องน้ำได้

สามารถซื้อตั๋วรถตู้ได้ที่ไหนบ้าง

1. เชียงใหม่: สำนักงานเลขที่ 96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เยื้องกันสถานีขนส่งช้างเผือก)
    โทรศัพท์: 053-211577, 053-218627
2. เชียงดาว: ท่ารถเชียงดาว บ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-456480
3. บ้านท่า: ร้านโกพงษ์ (หน้าตลาดบ้านท่า)
4. แม่ข่า: รุจิราผ้าม่าน ปากทางบ้านยาง (บ้านกำนันลือ)
5. ฝาง: สำนักงานอยู่ข้างโรงพยาบาลฝาง เยื้องกับเทสโก้โลตัสฝาง โทรศัพท์: 053-451255, 053-451655

สำนักงานเปิดทำการกี่โมง

- สำนักงานเปิดให้บริการตั้งแต่ 06.30 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน

ฝากส่งของกับรถตู้ คิดราคาอย่างไร

- พัสดุภัณฑ์ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม ราคาสินค้าที่ฝากไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมต้องบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย มีชื่อจริง นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับด้วย และต้องไม่มีกลิ่นฉุน
- ราคาค่าฝากของเริ่มตั้งแต่ 25 บาทขึ้นไป
- การรับพัสดุภัณฑ์ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง ทางสำนักงานจะจ่ายของตามรายชื่อที่ได้ระบุมากับพัสดุภัณฑ์ หากมีผู้มารับของแทน ต้องนำบัตรประชาชน/สำเนาเจ้าของพัสดุภัณฑ์และผู้รับแทนมาแสดงพร้อมกัน เพื่อป้องกันการสูญหาย

รถบัสใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทาง

- สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ - ฝาง รถบัสใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที และ สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ - ท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยจะมีการจอดพักรถ ประมาณ 10 นาทีที่ท่ารถเชียงดาว และผู้โดยสารสามารถ ยืดเส้นยืดสายและเข้าห้องน้ำได้

ฝากส่งของกับรถบัส คิดราคาอย่างไร

- ราคาค่าฝากของเริ่มตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป ขึ้นกับขนาดและน้ำหนัก

รถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับหรือเปล่า ไม่เอาคนขับได้ไหม

- รถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับ ไม่เอาคนขับไม่ได้

ซื้อตั๋วรถบัสล่วงหน้าได้ไหม

- ไม่มีการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าสำหรับรถบัส สามารถซื้อตั๋วได้ที่ท่ารถ หรือบนรถหากขึ้นระหว่างทาง

ถ้าจะนั่งเรือจากบ้านท่าตอนเวลา 14.00 น.ไปเชียงราย ต้องนั่งรถออกจากเชียงใหม่กี่โมง

- ต้องขึ้นรถบัสที่เข้าท่าตอน ออกจากเชียงใหม่เวลา 09.00 น. หรือ 10.30 น.

นำ/ฝาก สัตว์เลี้ยงขึ้นรถบัสได้ไหม

- ไม่ได้ ตาม พ.ร.บ. การขนส่ง ห้ามนำสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์สงวนหรือไม่สงวน ขึ้นรถยนต์โดยสารทุกกรณี

ถ้าจะเช่ารถไปทัศนศึกษา คิดราคาเท่าไหร่ ติดต่อได้ที่ไหน

- โปรดติดต่อทีบริษัทโดยตรงเพื่อคุยในรายละเอียด เบอร์โทร 053-215604