บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

สำนักงานใหญ่

96/3-4 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-215604
โทรสาร: 053-218628
ห้องจำหน่ายตั๋วรถตู้โดยสาร: 053-211577, 053-218627

สำนักงานฝาง

2 หมู่ 4 ถนนโชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-451255, 053-451655

ท่ารถเชียงดาว

53 หมู่ 13 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-456480, 053-456481